Pages

27 August 2013

Tác Bạch Cúng Dường Trai Tăng Ngày 20.08.2013 - Thích Quảng Đạo

"Sự ra đi của Ngài là một sự im lặng. Cái im lặng không phải là vĩnh viễn, nhưng chính là sự im lặng sấm sét đại bi, làm thức tỉnh tất cả mọi lương tri, sự im lặng đó cũng chính là “chất keo”, có thể nối chặt lại những suy nghĩ dị biệt, nối kết lại hàng ngũ Tăng già trong tinh thần hoà hợp và thanh tịnh mà Đức Thế Tôn đã nhiều lần chỉ dạy..."
Tang Lễ Hòa Thượng Bổn Sư thượng Minh hạ Tâm
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Trong khung cảnh trang nghiêm, thanh tịnh của Đạo tràng Chùa Khánh Anh, toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con thành tâm đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức, kính dâng lên lời tác bạch. 
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng toạ, Chư Đại Đức Tăng Ni,
Thầy chúng con đã xả bỏ báo thân tứ đại về cõi Phật gần hai tuần qua, để lại cho hàng Phật tử chúng con niềm thương xót nghẹn ngào.
 

Dù biết rằng : Tứ đại khổ không, Ngũ ấm vô ngã, Sanh diệt biến dị ; nhưng lòng chúng con cũng vẫn đau nhói, ngậm ngùi khi nhớ nghĩ về Thầy chúng con.
Suốt một chuỗi dài cuộc sống tu tập, Ngài đã luôn luôn sống thật nghiêm túc, lúc nào cũng nhẫn nhục, chịu đựng, phản chiếu giới đức sáng ngời. Bất kỳ nơi nào cần đến, dù đó là Á hay Âu, hoặc Mỹ hay Úc, Ngài đều sẵn sàng bước đến để hoằng truyền Chánh pháp.
Kể từ khi du nhập vào phần đất Âu châu này từ năm 1973, Ngài đã khởi lên hạnh nguyện “kiến pháp tràng ư xứ xứ”. Nói một cách không quá đáng, những quốc gia Tây Âu nào có các tự viện sinh hoạt thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt-Nam Thống Nhất Âu Châu là đều có dấu chân Ngài bước đến và Ngài là người đã đi tiên phong, dựng nên các đạo tràng tại các quốc gia ấy.
Xa xôi như từ Bắc Âu, Na Uy, Thuỵ Điển, Phần Lan, Đan Mạch tuyết phủ cho đến Nga Xô giá buốt căm căm, xuống đến miền Trung Âu châu, miền Nam Âu châu như Áo quốc, Hoà Lan, Pháp Quốc, Ý Đại Lợi v.v… và còn bao nhiêu đạo tràng khác nữa, đều đã do Ngài khởi xướng, kiến tạo.

Rồi trong những năm tháng vận mạng Phật giáo hải ngoại nỗi trôi, Ngài chính là người đã khởi xướng lên “Giáo Hội liên châu” nhằm để giữ vững tín tâm của người Phật tử đối với Tam Bảo.
Quả tình hạnh nguyện này đúng như câu đối thờ Ngài được treo trong giảng đường những ngày tang lnày :
Dép cỏ mòn Âu lục, Thầy đem Phật giáo Việt cưu mang người viễn xứ.
Gậy trúc dựng Liên Châu, Tăng già về một mối vun đắp đạo nhất thừa.
Ngài chính là bóng trăng Lăng già vằng vặc.
Khổ đau thay, hôm nay vừa khuất bóng!
Sự ra đi của Ngài là một sự im lặng. Cái im lặng không phải là vĩnh viễn, nhưng chính là sự im lặng sấm sét đại bi, làm thức tỉnh tất cả mọi lương tri, sự im lặng đó cũng chính là “chất keo”, có thể nối chặt lại những suy nghĩ dị biệt, nối kết lại hàng ngũ Tăng già trong tinh thần hoà hợp và thanh tịnh mà Đức Thế Tôn đã nhiều lần chỉ dạy.

Suốt cả cuộc đời tận tụy gian lao, không quản tuổi già, không nề bệnh trạng, sức yếu, Ngài vẫn một lòng sắc son vì tiền đồ của Đạo Pháp. Hình bóng của Ngài quả là hình bóng chân thực : một con người của Giáo Hội.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Thầy chúng con đã ra đi theo định luật vô thường biến chuyển, thân tứ đại hoàn trả lại cho tứ đại, để trở về nơi cõi Phật yên vui; dẫu biết thế, nhưng chúng con vẫn không ngăn được dòng lệ thảm, cứ tuôn trào lên khoé mắt khi nghĩ đến ơn Thầy.
Ngay từ phút giây Thầy chúng con thu thần thị tịch, chư Tôn Đức khắp nơi đã với lòng từ mẫn nghĩ đến Giác linh của Thầy chúng con mà hộ niệm cho đến ngày hôm nay, chúng con vô vàng tri ân. Chúng con một dạ chí thành đê đầu bái tạ. 

Hôm nay, trước ngày cung thỉnh Kim Quan Trà Tỳ, chúng con nguyện học theo hạnh hiếu của Phật, thành tâm thiết lập trai duyên, trước dâng lên cúng dường thập phương Chư Phật, sau cúng dường lên hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni.
Tịnh tài của chúng con tuy đơn sơ, nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng chí thành chí kính của môn đồ pháp quyến chúng con. Thành tâm như pháp kính cúng dường, nhờ công đức nầy và sức chú nguyện của Chư Tôn Đức, cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng bổn sư chúng con Cao Đăng Phật quốc, hội nhập Ta Bà, chúng sanh dị độ.
Ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức chứng minh và nạp thọ cho chúng con được viên tròn hiếu sự. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức pháp thể khinh an, phước trí nhị nghiêm.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật
Trên chư Tôn Đức đã từ bi hứa khả nạp thọ cho rồi, toàn thể môn đồ hiếu quyến chúng con thành tâm kính đảnh lễ tam bái.
Đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch
Tỳ kheo Thích Quảng Đạo


Xin bấm vào những links dưới đây để xem thêm về 
Tang lễ Trà Tỳ HT Thích Minh Tâm
Video 1 Video 2 Video 3 Video 4

Xem photos 1 Xem photos 2 Xem photos 3 Xem photos 4

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites