Pages

08 May 2012

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Audio mp3

Hoạ phước vô môn, duy nhân tự triệu/ Thiện ác truy báo, như ảnh tuỳ hình
Dịch nghĩa: Hoạ phước vốn không cửa, do người tự chuốc lấy/Hoạ phước quả báo, như bóng theo hình. (Cảm Ứng Thiên)Thái thượng cảm ứng thiên 1 - MP3 Thái thượng cảm ứng thiên 2 - MP3
Thái thượng cảm ứng thiên 3 - MP3 Thái thượng cảm ứng thiên 4 - MP3
Thái thượng cảm ứng thiên 5 - MP3

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites