31 tháng 12 2017

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2017


THƯ MỜI

LỄ RẰM THÁNG GIÊNGThứ Bảy 11.02 từ 10.00 giờ đến 17.00 giờ 

clicken vào hình để xem khổ lớn

 Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156716


Để xem chi tiết Phật Sự xin quý vị hoan 
hỉ clicken lên các tháng trong Năm 2016
 


 

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites