Blogger Widgets Blogger Widgets Blogger Widgets
  • Click vào màn hình để xem chi tiết
  • Click vào màn hình để xem chi tiết
  • Click vào màn hình để xem chi tiết
  • Click vào màn hình để xem chi tiết
  • Click vào màn hình để xem chi tiết
  • Click vào màn hình để xem chi tiết
  • Click vào màn hình để xem chi tiết
  • Click vào màn hình để xem chi tiết
  • Click vào màn hình để xem chi tiết
  • Click vào màn hình để xem chi tiết

Tứ Hoằng Thệ NguyệnChúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Lòng mình chúng sanh không ngằn thệ nguyện độ
Lòng mình phiền não không ngằn thệ nguyện dứt
Tâm mình pháp môn không cùng thệ nguyện học
Tâm mình phật đạo không cùng thệ nguyện thành.
(Lục Tổ Huệ Năng)

22 tháng 8 2012

THƯ MỜI DỰ ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA PHẬT HUỆ - Đức Quốc

THƯ MỜI DỰ ĐẠI LỄ VU LAN 
VÀ ĐÊM VĂN NGHỆ CHÙA PHẬT HUỆ VÀO NGÀY 08-09-2102 

ĐỊA ĐIỂM: TRÊN KHU ĐẤT MỚI CHÙA PHẬT HUỆ 
BORSIGALLEE 24A 
60388 - FRANKFURT Am MAIN 
NẰM GIỮA PARKHAUS P&R VÀ TIERHANDLUNG ZOO&CO
  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất vui mừng khi nhận được những ý kiến đóng góp, chia sẻ, trao đổi từ các đạo hữu!

baivietlienquan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Comments - Ý Kiến Đóng Góp